"החופש הגדול" – הזדמנות להתבגרות

בעוד יומיים יצאו תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ל"חופש הגדול". תלמידי הגנים ובתיה"ס היסודיים יצטרפו אליהם לאחר עשרה ימים.
למרות שהריטואל קבוע, כל שנת לימודים מסתיימת איפשהו ביוני, בכל שנה עולות תהיות לגבי החופשה.
מרביתן מתמקדות בשבירת המסגרת, נטישת ההרגלים ששגרת הלימודים מכתיבה והנטל הכלכלי שהחופשה מזמנת.

במשפחות רבות ההורים מאפשרים לילדים יתר חופשיות בהתנהלות היומיומית, שעות הערות והשינה משתנות, ישנה פחות הקפדה על לבוש הולם, על גובה דמי הכיס. האכילה אפיזודית, אוכלים "מה ומתי שמתחשק" והשינויים בלו"ז תכופים: "הלכתי ל…", תסיעו אותי אל…" וכדומה. ישנם הורים, שזיכרון ההתנהלות המשפחתית בשנים קודמות: שבירת השגרה, המטלות שנוספו להם וההוצאות הכספיות, גורמת להם לחרדה שעקבותיה ימצאו בתקשורת עם ילדים לפני החופשה ובמהלכה. תקשורת כזו היא בדרך כלל תוצאתית ומתאפיינת בבירור דברים שקרו: למה עשית?", "אינני יכול להסכים לכך" ועוד.

ההזדמנות להתבגרות מוצעת להורים על ידי התארגנות לתקופה החופשה והכוונת הילדים לקחת חלק מרכזי בתכנון התנהלותם, במעקב אחר ביצועיהם ובתוצאות של הפער בין מה שתכננו לבין מה שביצעו.

באופן מעשי מוצע להורים לכנס את ילדיהם צעירים כגדולים, לומר להם מהם הדרישות מהם בימי החופשה, מה יעמוד לרשותם במידה ויעמדו בהסכם ומה יגרע אם לא יקיימו את מה שתכננו. למעשה, כל ילד יקבל את החופש לבחור מה ומתי יעשה, בתוך הגבולות שהוכתבו מראש על ידי ההורים. המעקב על התנהלותו של הילד יהיה שלו עצמו ואחת לשבוע עליו יהיה לדווח להוריו. בהתאם לכך, יאפשרו ההורים את קבלת הבונוסים שנקבעו מראש, או ישהו את קבלתם עד השגת הנהלות משביעת רצון.

דוגמה:

הורים לילדים בגיל ביה"ס היסודי שהולכים בתחילת החופשה לקייטנה יטילו על כל ילדי לתכנן את התנהלותם בכל יום לפני ואחרי הקייטנה. לפני הקייטנה: מי מעיר, מה שעת הקימה, מה כולל סידור החדר, בחירת מאכלים לארוחת הבוקר, הכנסת כלים למדיח, יציאה בזמן לדרך. לאחר הקייטנה: עם מי מהחברים ירצו להתראות, מי ואיך יתאם את המפגש והפעילות בו, מה תהיה שעת החזרה הביתה ומהלך ההתארגנות לסיום היום והשינה. כל אלה, אם יבוצעו ע"פ התכנית, יזכו את הילד ביציאה לסרט וגלידה בסוף אותו שבוע. במידה והילד לא עמד בהתחייבויותיו, וההורים ישוחחו על הצעות לשיפור ויוחלט ביחד מה יגדע: הבילוי כולו? הגלידה? הסרט?

הורים שיקדישו זמן ומחשבה להבניית כללי ההתנהגות, יאפשרו לילדים לבנות את לוח הזמנים שלהם, לעקוב אחר התנהגותם ולקבל בונוסים עבור הצלחותיהם או יתנו דין וחשבון על אי הצלחות, ידגימו לילדיהם תכנון על משמעויותיו ויכוונו את ילדיהם להתנהגות בוגרת ואחראית. הורים יקרים, תכנון, עקביות, והתמדה יובילו את כל בני המשפחה להתנהגות בוגרת ואחראית.

"החופש הגדול" – הזדמנות להתבגרות – זה בידיכם!

לשיתוף

דילוג לתוכן