חודש: אוגוסט 2016

"תסתכלו עליהם ותראו אותנו" – השפעת סגנון ההורות על התפתחות הילדים והישגיהם

מודל החיקוי העיקרי של ילדים הוא הוריהם.
איך יכולים הורים לסייע להתפתחותם המיטבית של ילדיהם, לנווט אותם להצלחות ולכוונם להתמודדויות הצפויות להם בחברה?
איך יוכלו הורים לשנות הרגלים וההתנהגויות קודמים?
כיצד יתווכו ההורים לילדים את השינויים הצפויים בהתנהלות המשפחתית?

דילוג לתוכן