קורס למידה חברתית רגשית
SEL - Social and Emotional Learning

למידה חברתית רגשית הינה תהליך התפתחותי המאפשר לילדים ולמבוגרים:

  • להבין ולנהל רגשות
  • להציב ולממש מטרות חיוביות
  • לקבל החלטות מושכלות
  • לייסד ולקיים יחסים חיוביים עם הזולת
  • להרגיש ולהראות אמפתיה לאחר

לאחרונה, חלה התקדמות ניכרת בהבנת תרומתה של למידה חברתית רגשית להתפתחותם של תלמידים, ובחשיבות יישומה במסגרת הבית ספרית.
לצד דגש על פיתוח יכולות אקדמיות והקניית ידע, נדרשים המורים, ליצור סביבה חינוכית המעודדת ומאפשרת קיומם של תהליכים רגשיים.
בכדי לקיים סביבות חינוכיות שכאלה, עליהם להפגין רמת אינטליגנציה רגשית גבוהה תחושת מסוגלות עצמית רגשית גבוהה ויכולת לאמפטיה.
התנסות, תיאוריה ותיאורי מקרה נועדו לשפר ולהעצים את יכולותיהם הרגשיות של המורים ולהרחיב את יכולתם לזהות, להבין, לווסת ולהשתמש ברגש בסיטואציות חינוכיות.

ממצאי מחקרים מצביעים כי ישנה עליה משמעותית ברמת האינטליגנציה הרגשית, המסוגלות העצמית הרגשית ומרכיבי האמפטיה אצל מורים שעוברים הכשרה בתחום. זאת בנוסף להגברת המודעות והבנת החשיבות של תהליכים רגשיים בעבודתם החינוכית.

מורים המשתתפים בהכשרות בתחום למידה חברתית רגשית:

  • מכירים תיאוריות ומושגים מהלמידה החברתית רגשית ועומדים על הרלוונטיות שלהם לתחום החינוך
  • משלבים את הכישורים והמיומנויות מעולם הלמידה החברתית רגשית בתכנון וביצוע עבודתם החינוכית
  • מובילים תהליכי שינוי בכיתה ובבית הספר על ידי יצירת סינרגיה בין הוראה חברתית רגשית להוראת המקצועות
  • נותנים מענה דיפרנציאלי לצרכי התלמידים בתחום החברתי רגשי – על ידי חלוקתם לקבוצות והנחיה רלוונטית.
למידה חברתית רגשית

צרו איתי קשר לשאלות, חשיבה משותפת, התייעצות ולקבלת פרטים נוספים.

דילוג לתוכן